تجلیل از گروه صنایع فلزی قاسمی به عنوان واحد صنعتی شایسته در اجلاس سراسری پیشگامان صنعت و اقتصاد ملی

تجلیل از گروه صنایع فلزی قاسمی به عنوان واحد صنعتی شایسته در اجلاس سراسری پیشگامان صنعت و اقتصاد ملی

تجلیل از گروه صنایع فلزی قاسمی به عنوان واحد صنعتی شایسته در اجلاس …

تجلیل از گروه صنایع فلزی قاسمی به عنوان واحد صنعتی شایسته در اجلاس سراسری پیشگامان صنعت و اقتصاد ملی ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن Call Now Button