تجلیل از گروه صنایع فلزی قاسمی به عنوان واحد صنعتی شایسته در اجلاس […]